🍓🍓🍓 Hướng dẫn rút và token các dự án trên Buzzin
Đọc hết rồi hãng rút nhé
Link vào : https://goo.gl/eb8ndH 
(Ai muốn vào tài khoản cũ thì kéo xuống dưới cùng có dòng Login đó)
Nó hiện tổng số poin bạn kiếm đc ở trên đó.

Nhấn: Convert Points To Tokens để đổi => Nó hiện ra số điềm đã xác minh và có thể đổi.

Mỗi loại nó cho giới hạn rút: Min và Max số poin đổi tương ứng ở trong ngoặc đó. Lên đổi MAX
 Chọn Exchange để đổi token các bạn muốn.
==> Điền số Points để đổi ko đc lớn hơn max đổi và điền ví ETH để nhận => Request token để bắt đầu đổi

  Gửi 1 lượng ETH rất nhỏ theo theo yêu cầu đến ví của nó để nó làm phí. Trong vòng 150 phút phải gửi nhá.

🍓🍓🍓 Đợi 1 lát ETH chuyển đến nơi thì tải lại web nó thông báo đã nhận đc yêu cầu
Trả trong vòng 24h
🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻
🌴🌴Mình đánh giá một số con dưới đây là ổn nhất. những con khác không lên đổi.
1) ETH (Ethereum Token Pool ) Ae lên đổi MAX đc 0.011ETH ~ 70K poin

2) Tokeneo Token Pool
– Sẽ trả token khi bán xong sale
– Hiện tại 1 token = 1$ , nếu mình đổi 5 tokens bây giờ thì khi nó trả nó tính theo $ để quy ngược lại token.
( Nếu giá nó bị chia 2 thì nó trả 10 tokens = 5$ cho mình )

3) SLT Token Pool
– Con này đã list sàn Mercatox và chỉ đợi mở giao dịch

3) FOUNDCHAIN Token Pool
– Con này thì xài ví riêng và cần 1 tuần sau khi xong thủ tục nó mới bắt đầu trả

4) CMA Coin Market Alert
– Thưởng 100% , nếu đổi con này bây giờ là đc x2 số token
– Được đánh giá trên Coingecko rồi nhé

 

Coinicoview introduces you to some souvenir coins