CoinGecko đang tặng 10.000 đô la giá trị của Ethfinex Voting Tokens (3.000.000 EVT) cho 300 người chiến thắng may mắn!

CoinGecko đang hợp tác với Ethfinex để tặng 10.000 đô la giá trị của Ethfinex Voting Tokens (3.000.000 EVT) cho 300 người chiến thắng may mắn (10.000 EVT cho mỗi người chiến thắng).

Thẻ biểu quyết Ethfinex có thể được sử dụng để bỏ phiếu cho danh sách mã thông báo mới trên Ethfinex hoặc được bán trên sàn giao dịch Ethfinex và có tuổi thọ là 2 tuần. Tìm hiểu thêm về Thẻ biểu quyết Ethfinex từ một trong các tác vụ bên dưới. Hãy nhớ bỏ phiếu hoặc bán thẻ của bạn trước khi hết hạn mã thông báo 2 tuần.

Hoàn thành các bước sau để có cơ hội giành chiến thắng. Bạn càng thực hiện nhiều bước để hoàn thành, cơ hội giành chiến thắng càng lớn! Vào ngày 31 tháng 10 năm 2018, chúng tôi sẽ rút thăm ngẫu nhiên để chọn 300 người chiến thắng và sẽ liên hệ với bạn qua email nếu bạn là một trong những người chiến thắng may mắn.

Một người không thể được rút ra nhiều hơn một lần. Bằng cách cung cấp địa chỉ email của bạn, bạn đồng ý đăng ký nhận bản tin hàng ngày của CoinGecko.

* Giá trị giải thưởng $ 10.000 đến $ 50.000, tùy theo giá thị trường

** Sẽ chỉ có tối đa 300 người chiến thắng. Bước tên người dùng Ethfinex là một bước bắt buộc và được yêu cầu gửi tiền EVT. Giveaway kết thúc vào ngày 30 tháng 10 năm 2018 23:59 GMT.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

coinicoview không xác nhận bất kỳ nội dung hoặc sản phẩm nào trên trang này. Mặc dù chúng tôi mong muốn cung cấp cho bạn tất cả các thông tin quan trọng mà chúng tôi có thể thu được, độc giả nên tự nghiên cứu trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan đến công ty và phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình và bài viết này cũng không được coi là một lời khuyên đầu tư. Đầu tư là có rủi ro, hãy cân nhắc trước khi hành động.