• Thời gian diễn ra cuộc thi:  2018/11/02 15:00 đến 2018/11/12 15:00 (UTC)
  • Giải thưởng:  100.000 TRX
  • Số người chiến thắng:  5, được xác định bằng một trận hòa ngẫu nhiên

Người chiến thắng sẽ được thông báo bằng e-mail trong 5 ngày sau khi kết thúc cuộc thi.

Vào đây :  Tham gia chương trình 
+ điền ví TRX, ai chưa có thì có thể lên sàn vào phần Deposite copy ví để sau nó trả về sàn đó luôn.
( lên Coinmarketcap tìm TRX vào phần market xem bạn có Tài khoản sàn nào rồi thì vào lấy ví nhé.)
+ làm các nhiệm vụ theo yêu cầu